Forum Charyzmatyczne

Forum Charyzmatyczne jest spotkaniem ludzi przeżywających gorąco swoją wiarę w Boga. Ludzi chcących „czegoś więcej”, pragnących wypłynąć na Głębię. Forum ma coś ze zgrupowania sportowców organizujących wspólny trening; ma też coś z pleneru malarzy, wspólnie odkrywających piękno świata; posiada również cechy konferencji naukowców pogłębiających swoją wiedzę. Ale jest też czymś więcej – krokiem w inną rzeczywistość, w rzeczywistość Królestwa Bożego. Jest wejściem w świat, w którym obecność Boga pośród Jego ludu jest oczywista i zachwycająca. To wspaniały dzień, który przeżywamy uwielbiając Pana, w wielkiej radości wzajemnego zjednoczenia. Czas oddany Bogu, który nas dotyka, przemienia, rozmawia z nami. Czasem wprowadza w naszym życiu radykalne zmiany. Wysłuchuje nas zawsze, choć często otrzymujemy nie to, o co prosimy, ale to, czego naprawdę potrzebujemy.

Jeśli nigdy nie byłeś na Forum Charyzmatycznym – przyjdź. Potem już nic nie będzie takie samo, jak dotąd!

III Praskie Forum Charyzmatyczne jest wielkim wydarzeniem halowym skierowanym do osób pragnących pogłębienia i odnowienia osobistej relacji z Bogiem. Organizatorem jest Odnowa w Duchu Świętym diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie na Forum jest znakomitą okazją, by doświadczyć żywego i radosnego Kościoła, by w swoim życiu odnaleźć obecność Boga.

W programie Forum znajdują się konferencje głoszone przez ks. Wojciecha Nowackiego oraz o.Wojciecha Mikulskiego SJ, Msza Święta, której przewodniczył będzie ks. bp Marek Solarczyk, modlitwa uwielbienia, modlitwa o uzdrowienie, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o wylanie Ducha Świętego. O oprawę muzyczną spotkania zadba diakonia uwielbienia.

Praskie Forum Charyzmatyczne jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się co dwa lata. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2014 r. Warszawie. Tematem była „Tożsamość Odnowy w Duchu Świętym w praktyce”, a konferencje głosił Dariusz Jeziorny. Drugie spotkanie odbyło się w 2016 r. w Radzyminie. Tematem było „Miłosierdzie w życiu Świętych”, a konferencje głosili ks. Sławomir Płusa, ks. Robert Wielądek i ks. Łukasz Żak.

Goście specjalni

bp Marek Solarczyk
– Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
 
     
ks. dr Wojciech Nowacki
– przedstawiciel Europy środkowo-wschodniej w Międzynarodowych Służbach Charyzmatycznych ICCRS przy Stolicy Apostolskiej, Koordynator Odnowy w diec. Łomżyńskiej, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży
 
     
o. Wojciech Mikulski SJ
– Jezuita, dyrektor Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy
 
 
   
ks. Przemysław Krawiec SAC – Pallotyn, związany z parafią św. Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej w Warszawie, rekolekcjonista, odpowiedzialny za wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Theotokos”  
     
ks. Łukasz Turek
– koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej
 

Program

  Sobota – 29 września 2018
9:00   Różaniec – cz. Radosna
9:30   Powitanie, modlitwa uwielbienia i komunikaty porządkowe
10:00   Konferencja 1 : „Chodźcie , a zobaczycie” J 1,39 , ks. Wojciech Nowacki
11:00   Źródło życia i miłości – modlitwa uwielbienia
11:30   Przerwa
12:00   Konferencja 2 : „W jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53,5 – o. Wojciech Mikulski SJ
13:00   Przerwa obiadowa
15:00   Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek
16:00   Eucharystia, przewodniczy ks. Biskup Marek Solarczyk. Po Eucharystii nabożeństwo/celebracja „Jezus Panem”- ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek
18:30

 

Przerwa na kolację

19:30

 

Nabożeństwo posłania „Oto ja poślij mnie” (Iz 6,8) – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek

Podczas nabożeństwa posłania nastąpi uroczyste nadanie misji kanonicznych dla katechistów przez ks. Biskupa Marka Solarczyka.

O Odnowie

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z największych ruchów katolickich w Polsce i na świecie, powstałym po Soborze Watykańskim II. W Polsce w latach 1984-2014 Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym był ks. Bronisław Dembowski (od 1992 r. jako biskup), obecnie jest nim ks. bp Józef Górzyński. Odnowa w Duchu Świętym w każdej diecezji ma swoich koordynatorów (duchownego i świeckiego) wchodzących w skład Krajowego Związku Koordynatorów. Koordynatorami diecezji warszawsko-praskiej są: ks. Łukasz Turek i Roman Wojciechowski.

Podstawowe cele katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, zatwierdzone przez Watykan, to zachęcanie do dojrzałego, osobistego, nieustannego kontaktu z Bogiem, zwłaszcza w osobach Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego; popieranie i prowadzenie w posługiwaniu darami duchowymi (charyzmatami) we wspólnocie Kościoła; popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego; pielęgnowanie stałego wzrostu członków Odnowy w świętości i formacji w nauce katolickiej.

Odnowa w Duchu Świętym, zwana również Odnową Charyzmatyczną, wydaje się wciąż zjawiskiem dość nowym w Kościele Katolickim. Być może, rzeczywiście tak jest – w Odnowie żyjemy nadzieją, że Duch Święty „dopiero zaczyna” i że „dopiero będzie się działo!” Nowość całego ruchu Odnowy wynika dla nas z działania Boga, który „tworzy rzeczy nowe” i wciąż odmładza swój Kościół. Żyjemy nadzieją, że – choć sługami nieużytecznymi jesteśmy – będziemy potrzebni do realizacji wielkich dzieł, które Bóg chce przeprowadzić w świecie wbrew wszelkim ludzkim planom i obawom.

W ludzkiej skali czasowej Odnowa Charyzmatyczna nie jest zjawiskiem całkiem nowym. Jej korzenie sięgają XIX wieku, kiedy przebudzenie ewangeliczne rozpoczynało się w carskiej Rosji, w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach globu, w różnych kościołach chrześcijańskich. Katolicy zazwyczaj widzą powstanie Odnowy Charyzmatycznej w roku 1967 w USA, kiedy wydarzenia mające miejsce podczas rekolekcji na kampusie uniwersyteckim Duquesne spowodowały lawinę nawróceń i rozwój licznych grup modlitewnych, a następnie powstanie wielkich wspólnot charyzmatycznych w Stanach Zjednoczonych, skąd bardzo silnie promieniowały na cały świat. Jednak Odnowa „wybuchła (…) w tym samym czasie prawie we wszystkich zakątkach globu i we wszystkich Kościołach chrześcijańskich, chociaż trudno określić dokładnie, w jaki sposób ogień został rozpalony.” (Monique Hebrard, „Zarys Historii Odnowy w Duchu Świętym”).

Do powstania Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim przyczynił się Sobór Watykański II, w którego Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” między innymi czytamy:

„A ponieważ charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader sposobne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy ubiegać się lekkomyślnie ani zarozumiale spodziewać się po nich owoców apostolskiej działalności; sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre”.

Strona Odnowy

Dojazd

  Koleje Mazowieckie
RL   Warszawa Centralna – Legionowo przystanek
R9   Warszawa Centralna – Legionowo przystanek
  Autobusy ZTM
723   Żerań FSO 10 – Arena Legionowo 02 (przystanek na żądanie)
723   PKP Legionowo 01 – Arena Legionowo 01 (przystanek na żądanie)
L10   PKP Legionowo 01 – Arena Legionowo 02 (przystanek na żądanie)
L34   PKP Legionowo 03 – Arena Legionowo 02 (przystanek na żądanie)